Resultaat onderzoek ventilatiesysteem Ahoy: 'state of the art’ en 100% buitenlucht

02 september 2020

De afgelopen periode heeft Rotterdam Ahoy onderzoek laten doen naar de ventilatie binnen haar accommodatie. Dit onderzoek is uitgevoerd door o.a. Prof.ir. P.G. Luscuere van de Technische Universiteit Delft, samen met BBA Binnenmilieu in afstemming met het onderzoek dat is uitgevoerd door Mojo Concerts en de Ziggo Dome/AFAS Live.

Insteek van het onderzoek was om het risico op besmetting met het virus dat COVID-19 veroorzaakt op basis van de aerosolroute te kwantificeren, een oordeel te geven over de huidige ventilatiesystemen in de accommodatie en aanbevelingen te doen voor de inrichting en het gebruik van deze systemen.

Duidelijk is geworden dat de ventilatiesystemen 'state of the art’ zijn en voldoen aan alle geldende regelgeving. Bovendien zijn de systemen in staat om op eenvoudige wijze 100% buitenlucht binnen te brengen. Door de volumes van de ruimtes, met veel m3 (de hoogte van het gebouw) en de inzet van het ventilatiesysteem, is de kans op besmetting via de zogenoemde aerosolroute vele malen kleiner dan die in kleinere ruimtes, met name waar relatief hoge dichtheid van personen gepaard gaat met (te) weinig ventilatie.

Veiligheid staat bij Rotterdam Ahoy voorop. Vanzelfsprekend houden wij ons aan de richtlijnen van het RIVM, maar nemen met bovengenoemd onderzoek zelf ook maatregelen om het besmettingsrisico via de aerosolroute te minimaliseren tijdens evenementen en vakbeurzen in Ahoy. 

Ander nieuws