Bezoekers dienen hun auto uitsluitend in de daartoe bestemde parkeervakken of op de aangewezen parkeerplaatsen te parkeren op vertoon van een geldig parkeerbewijs. Indien hieraan niet wordt voldaan, riskeren bezoekers dat hun auto wordt weggesleept. Het gebruik van de aangewezen parkeerplaats op het parkeerterrein dan wel expeditieterreinen is op eigen risico. Ahoy aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enigerlei schade, uit welke hoofde dan ook.