De medewerkers van Ahoy of de door de directie van Ahoy aangewezen bevoegde personen zijn te allen tijde bevoegd om bezoekers die zich niet aan het huisreglement houden of zich op enigerlei andere wijze storend of hinderlijk gedragen de toegang te weigeren of uit Ahoy te verwijderen zonder opgave van redenen. Deze bezoekers zijn bovendien aan Ahoy een direct opeisbare boete van 500 euro verschuldigd onverminderd het recht van Ahoy op schadevergoeding. Daarnaast kan aan deze bezoekers een toegangsverbod voor bepaalde duur worden opgelegd. Ahoy kan bovendien aanspraak maken op schadevergoeding. Geconstateerde strafbare feiten worden altijd direct bij de politie gemeld. De door de directie van Ahoy aangewezen personen zijn bevoegd om in dergelijke gevallen een aanhouding te verrichten en de betreffende perso(o)n(en) over te dragen aan de politie.

Wij gebruiken cookies voor website analyse en marketingdoeleinden. Door onze site te bezoeken en te gebruiken, accepteert u deze cookies.
ACCEPTEER