Het bezoeken van en het parkeren in Ahoy geschiedt geheel op eigen risico. Ahoy aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enigerlei schade, uit welke hoofde dan ook. Ahoy is niet aansprakelijk wanneer een organisator besluit een evenement te annuleren.