Roken in Rotterdam Ahoy is verboden. Roken is alleen toegestaan op de daarvoor aangewezen rookplekken.