TOP Academie Hago bij Ahoy verlengd: schoonmaakwerk loont

19 maart 2019

Een structureel samenwerkingsverband tussen Hago, Gemeente Rotterdam, Albeda Startcollege en Learn2Work om jongeren een kans te geven, dat is de TOP Academie in Rotterdam Ahoy. Op maandag 11 maart 2019 werd een convenant getekend om de overeenkomst te continueren waarbij het mes snijdt aan meerdere kanten: "Het biedt een oplossing voor de jongeren, maar ook voor de krapte op de arbeidsmarkt, voor sociale lasten van de stad Rotterdam en voor vakmanschap in de schoonmaakbranche.”

Vijf jaar geleden zette Learn2Work, in samenwerking met Hago Zorg, de eerste TOP Academie op. Een groep studenten ging aan de slag bij Erasmus Medisch Centrum. Het project was een succes en smaakte naar meer. Directeur Mira Groeneveld van Learn2Work: "Een TOP Academie is een structureel samenwerkingsverband tussen een bedrijf en twee of drie scholen. Twaalf tot twintig studenten krijgen een lesprogramma dat we volledig afstemmen op de werkpraktijk. Zo leren ze wat ze echt nodig hebben, in een leermeester-gezelconstructie. Het gaat om studenten met MBO niveau 1 of 2 die misschien tussen wal en schip dreigen te raken. Jongeren die soms ook een sociale achterstand hebben. De TOP Academie geeft ze een kans.” Een jaar na de start bij EMC ging Learn2Work al in gesprek met Hago Nederland voor een traject bij Rotterdam Ahoy. Nu staan de handtekeningen voor de TOP Academie in Rotterdam, het 17e project van Learn2Work.

Schoonmaak biedt kans jeugdwerklozen

Rotterdam heeft nog zo’n 7.500 jeugdwerklozen. Doodzonde natuurlijk, zeker met de huidige krapte op de arbeidsmarkt. Maar uiteraard ook voor de jongeren zelf, die zonder hulp soms geen uitzicht hebben op beter, aldus de initiatiefnemers. Die grote hoeveelheid werklozen drukt een stempel op de stad, niet in de laatste plaats door de som geld die het kost. Wethouder Kasmi van Gemeente Rotterdam sprak zijn dankbaarheid uit voor projecten als TOP Academie. "Het is geweldig om te zien hoe Learn2Work, Rotterdam Ahoy, Hago en het Albeda Startcollege onze jongeren kansen geeft. Door ze te helpen aan een diploma en de betere vooruitzichten die daarbij horen.”

Kansen moeten ook echte kansen zijn, volgens Jack de Jong, directeur van Albeda Startcollege: "We starten altijd met intakes voor studenten én praktijkdocenten. De TOP Academie past niet bij iedereen. We breken dwars door de muren van regulieren schoolprocessen heen. Dat moet bij je passen en daarom gaan we altijd eerst in gesprek. Natuurlijk maken we in het lesprogramma ook ruimte voor lessen op school. De combinatie met leren op de werkvloer zorgt dat we echt het beste uit studenten kunnen halen. Wat ook helpt, is dat we samen met onze partner niet denken in problemen maar in duurzame oplossingen. Zo komen we samen verder.”

Blijvende oplossing

De Jong maakt zich wel zorgen over de toekomst. De arbeidsmarkt is nu gunstig voor werkzoekenden en bedrijven hebben plaats voor jongeren. Maar wat als we in een nieuwe recessie komen? Zijn die plaatsen er dan nog steeds, of zijn de jongeren dan het kind van de rekening? Jolanda Jansen, directeur van Rotterdam Ahoy, voorziet geen probleem. "De conjunctuur is voor Rotterdam Ahoy geen issue. Wij zijn altijd geïnteresseerd in vakmensen. Hoe mooi is het dat jongeren bij ons het schoonmaakvak leren? Dat motiveert ze wellicht om zelf bij ons te willen blijven, wat de continuïteit van onze bedrijfsvoering alleen maar ten goede komt.”

Winst

"Bedrijven moeten een TOP Academie niet zien als een maatschappelijke bijdrage. Ze moeten vooral de winst zien die het project ze kan opleveren, want het is echt veel werk. De jongeren hebben intensieve begeleiding nodig en niet alles gaat direct goed.” Mira Groeneveld laat aan duidelijkheid niets te wensen over als het gaat om de intenties die nodig zijn voor een TOP Academie. Hago’s regiodirecteur Robbert van den Berg ziet die winst: "Hago is van oudsher een bedrijf dat mensen kansen wil bieden. Zeker mensen die zonder ons minder kansen hebben. Tegelijkertijd kan de jeugd ons helpen. Ook wij hebben te maken met vergrijzing. Vers bloed is erg welkom en de TOP Academie geeft ons een kans om jongeren aan ons te binden. Zo bereiden we ons voor op een toekomst waarin arbeid nog schaarser wordt. Daarnaast staat Hago voor meer en beter werk voor mensen en ook daar sluit dit project goed op aan.”

Dankbare investering

Hago schuwt hard werken en intensief begeleiden ook niet. Jacco Sondaar, locatiemanager van Hago bij Ahoy, ziet juist kansen. "Het is prachtig om met deze jongeren te werken. Het geeft ons de kans om ze te laten zien dat schoonmaak, in tegenstelling tot de algemene gedachte, wél sexy is. Zonder schoonmaak geen vermaak, is mijn devies. In Ahoy laten 'mijn’ studenten dat zien, onder het toeziend oog van hun praktijkdocent van Albeda Startcollege. We zien ze zichzelf ontwikkelen. In hun vak, maar ook als mens en allemaal op hun eigen tempo. Ze zien het resultaat van hun werk en leren veel in de omgang met mensen. Daar investeren wij met alle plezier in, omdat het Hago op heel veel verschillende manieren iets positiefs oplevert. We zorgen voor goed schoon, we helpen mensen vooruit in hun leven en we geven onszelf de kans om te laten zien dat werken voor Hago een goed idee is.”

Werk loont

Kansen dus. In 2020 wil Learn2Work 20 TOP Academies hebben waarin 300 studenten tegelijkertijd aan hun toekomst werken. Daarmee is het probleem van de 7.500 jeugdwerklozen niet direct weg, maar het is absoluut een structurele oplossing om jongeren een betere toekomst te geven en het probleem van Rotterdam te verlichten. "We proberen onze studenten ook te laten zien dat werken erg veel kan opleveren. Het idee dat je met een stropdas om in een kantoor je toekomst veiligstelt, is achterhaald. Werk loont.” Jack de Jong is duidelijk. De kansen liggen er nu. Hago, Albeda Startcollege, Learn2Work en Gemeente Rotterdam helpen de komende jaren een flinke stroom jongeren om ze op te rapen. Tegen de tot de verbeelding sprekende achtergrond van Rotterdam Ahoy.

#ahoyduurzaamheid 

Ander nieuws