16 januari 2019

Ruggedised: Rotterdam Zuid als living lab

Een super duurzaam en gasloos Ahoy, elektrische bussen met een nieuwe 'slimme’ dienstregeling en het gebruik van sensoren in lantarenpalen en afvalcontainers. Het Europese project RUGGEDISED moet hiervoor zorgen. Met Rotterdam Zuid als proeftuin.

 In het project RUGGEDISED werkt Rotterdam met vijf andere Europese steden, Umeå, Glasgow, Brno, Parma en Gdansk, aan slimme oplossingen op het gebied van energie, transport en digitale technologie. De Europese Commissie ondersteunt RUGGEDISED vijf jaar met € 17,5 miljoen, hiervan is € 5,4 miljoen voor Rotterdam. Binnen dit project is Rotterdam de coördinerende stad. De steden werken ook samen met bedrijven en kennisinstellingen. In totaal werken er in Europa 34 partijen samen. Het project duurt tot 2021.

ZUID ALS LIVING LAB

Rotterdam heeft ervoor gekozen om van Zuid - waar met Hart van Zuid en NPRZ  al heel hard wordt gewerkt aan betere toekomst - een 'living lab’ te maken. Voor RUGGEDISED betekent dit dat de gemeente naast bovengenoemde partners op de andere onderdelen ook samenwerkt met onder andere RET, KPN, Eneco, Future Insight, ABN-AMRO, Uniresearch, TNO en de Erasmus Universiteit. Een mooi voorbeeld van: '’ alleen ga je sneller, samen kom je verder’’.

DUURZAAM EN GASLOOS AHOY

Een groot en aansprekend project is het realiseren van een slim thermisch grid en een elektrisch grid op het terrein van Ahoy.  Dat was voor Ahoy de aanleiding om zonnepanelen op de daken van het nieuwe Rotterdam Ahoy Convention Centre en het bestaande Ahoy te leggen. Eneco gaat zorgen dat Ahoy op korte termijn gasloos wordt en dat op Ahoy het grootste zonnedak van Rotterdam komt. Met als belangrijk resultaat een reductie van 1422 ton CO2. Lees meer over dit project.

ELEKTRISCHE BUSSEN EN SENSOREN IN AFVALCONTAINERS

Ook de inzet van elektrische bussen, en een nieuwe 'slimme’ dienstregeling voor deze elektrische bussen en het gebruik van sensoren in bijvoorbeeld lantarenpalen en afvalcontainers zijn projecten die vallen onder RUGGEDISED Rotterdam.

CO2-REDUCTIE MET 'NERDALIZE’

Met het project Nerdalize, uitgevoerd door Eneco, moet de vele energie die Datacenters 'verspillen’ gebruikt worden voor huishoudens, waarmee er een CO2 reductie van 2.000 kg per huishouden per jaar gerealiseerd kan worden. Lees meer over Nerdalize.

VAN ZUID NAAR HEEL ROTTERDAM

Deze en andere innovatieve technieken die uitgeprobeerd worden op Zuid zullen in de toekomst ook toepasbaar zijn in andere delen van de stad en zelfs ver buiten Rotterdam, zo is de verwachting. Projectcoördinator RUGGEDISED, Albert Engels: 'Er is een verschil tussen smart city projecten dóén en een smart city zíjn. Het verschil zit 'm in het leggen van verbindingen. Die zorgen ervoor dat één plus één, niet twee maar drie wordt. Dat is dan ook het doel van RUGGEDISED.’

Lees meer over het totale project op de website (Engelstalig) van RUGGEDISED.

#ahoyduurzaamheid 

Ander nieuws