27 maart 2020

Extra zorglocaties voor kwetsbare Rotterdammers verminderen druk op ziekenhuizen

In de regio Rotterdam Rijnmond komen tijdens de coronapandemie meerdere zorglocaties voor kwetsbare mensen. Dat kunnen dak- en thuislozen zijn, ouderen die niemand thuis hebben om hen te verzorgen of mensen die begeleid wonen. Deze zorglocaties kunnen specifiek voor corona patiënten zijn maar ook voor andere patiënten die zorg nodig hebben, maar hiervoor niet naar het ziekenhuis hoeven. Het gaat in eerste instantie om ongeveer 300 extra bedden. Daarnaast is er de mogelijkheid om uit te breiden naar ruim 1.000 bedden.

Instellingen in de regio van bijvoorbeeld ouderen, gehandicapten en de ggz waar mensen wonen, werken hard aan het uitbreiden van hun capaciteit, dit gebeurt veelal binnen de eigen muren maar ook daarbuiten. "Daar waar dat nodig is, helpen we hen. Daarnaast hebben we gezocht naar extra tijdelijke zorglocaties. Deze zorglocaties zijn bedoeld voor patiënten die zorg nodig hebben, maar niet per se in een ziekenhuis behandeld moeten worden. We ontlasten hiermee ook de ziekenhuizen, zodat we daar de urgente patiënten, waaronder IC opnames, en ook de reguliere spoedzorg kunnen blijven verzorgen”, zegt Saskia Baas (directeur Publieke Gezondheid, GGD Rotterdam). "Het doel is het in stand houden, ondersteunen en versterken van de zorg in de regio Rotterdam Rijnmond zodat iedereen zoveel mogelijk de zorg kan krijgen die hij of zij nodig heeft.”

Zorglocaties

  • Van der Valk Hotel Ridderkerk: het Van der Valk Hotel vangt mensen op die positief getest zijn op corona maar tijdelijk niet thuis kunnen blijven, bijvoorbeeld omdat ze een huishouden delen met iemand die ook kwetsbaar is. Op deze locatie starten we maandag 30 maart met het inrichten van 50 bedden. Er is een mogelijkheid om dit uit te breiden naar 274 bedden. Deze locatie is vanaf woensdag 1 april beschikbaar voor patiënten uit de regio Rotterdam Rijnmond.
  • Aafje zorghotel: het Aafje zorghotel, locatie Maasstad Ziekenhuis, wordt ingericht als coronacentrum. Maandag wordt het geopend. Het zorghotel staat in directe verbinding met het ziekenhuis, en de medewerkers zijn gewend om complexe zorg te leveren. Er kunnen maximaal 160 bedden gereedgemaakt worden.
  • Charloise Lagedijk: deze locatie wordt volledig ingericht voor positief op corona geteste bewoners, van Beschermd Wonen- en Maatschappelijke Opvang locaties van de GGZ en MO-instellingen Antes, Pameijer, NAS, Leger des Heils en Centrum voor Dienstverlening. De organisaties hebben de handen ineengeslagen en bereiden onder regie van Antes en Pameijer de ingebruikname voor.
  • Rotterdam Ahoy wordt een extra voorziening voor patiënten die wel zorg nodig hebben maar niet naar het ziekenhuis hoeven. Dat kunnen corona patiënten zijn maar ook andere patiënten. Er wordt maandag 30 maart gestart met het gereedmaken van 88 bedden en er is, indien nodig, een maximale uitbreiding mogelijk tot 680 bedden. 
  • Voor dak- en thuislozen is een extra zorglocatie beschikbaar waar iemand, indien besmet met corona, in isolatie kan verblijven. Bij een vermoeden van besmetting gaat de persoon naar een daarvoor ingerichte tijdelijke zorglocatie in Charlois (een vleugel in een gebouw van Prokino). Ook zijn in enkele dag- en nachtopvangopvang mogelijkheden voor deze vorm van zorg gecreëerd.

 

Doorverwijzing nodig

Het is niet mogelijk voor patiënten om zichzelf te melden op de genoemde locaties. De omgeving van de zorglocaties is afgeschermd waardoor de locatie niet bezocht kan worden. Mensen met corona-gerelateerde klachten moeten telefonisch contact opnemen met de eigen huisarts of de huisartsenpost. Dak- en thuislozen worden via een signalering van straatdokters via speciaal vervoer naar een locatie overgebracht.  Andersom kunnen ziekenhuizen patiënten die weer aangesterkt zijn, doorverwijzen naar één van de tijdelijke zorglocaties.

Daadkracht in de regio

Saskia Baas is blij met de intensieve samenwerking in de regio: "Door intensieve samenwerking met zorgaanbieders en aangeboden hulp van private partijen kunnen we deze crisis gezamenlijk aanpakken. Wat een daadkracht en solidariteit in de regio! We bereiden ons als regio goed voor op een groeiende vraag. Ik ben er heel trots op dat we met zoveel partners samenwerken. We werken er met zijn allen hard aan om de kwetsbare mensen in onze regio de juiste te bieden.”

Ander nieuws