03 december 2019

Rotterdam Ahoy zet nieuwe duurzaamheidsstappen

Rotterdam Ahoy heeft duurzaamheid hoog in het vaandel staan. Duurzaamheid gaat voor Ahoy in eerste instantie om het doorgeven van onze wereld aan volgende generaties. Door samen te werken met partners bouwt Ahoy samen aan een duurzame toekomst. De afgelopen jaren zijn diverse ontwikkelingen gerealiseerd en nu zijn daar twee belangrijke pijlers aan toegevoegd: afgelopen week werd een meerjarig contract getekend met duurzame afvalverwerker SUEZ en  begin januari wordt gestart met de realisatie van het grootste zonnedak van Rotterdam.

Duurzame samenwerking met SUEZ
Afvalverwerker SUEZ werkt volgens het principe duurzaam afvalmanagement; afval is waardevol en vaak prima in te zetten als grondstof voor nieuwe producten. Corine Dijkhuizen, Manager Facility Services van Rotterdam Ahoy, is zeer opgetogen over de samenwerking: "In Ahoy komen op jaarbasis ontzettend veel verschillende afvalstromen vrij. Van voornamelijk plastic bij concerten, tot hout, papier/karton en tapijt bij beurzen. Dat wij met de samenwerking met SUEZ een reductie van 20% in het eerste contractjaar en 15% in het tweede contractjaar gaan realiseren op de omvang van het bedrijfsafval, is een fantastische vooruitgang.”

Concrete stappen
Voor elk evenement wordt een plan van aanpak opgesteld. Het draaiboek hiervoor varieert, afhankelijk van het soort en de grootte van het evenement. Er komen minimaal vijf draaiboeken op het gebied van afvalstromen voor de verschillende soorten evenementen: show, concert, sportevenement, beurs en congres. Naast hergebruik, heeft SUEZ een keten gericht op recycling en ontmoediging. "SUEZ heeft veel kennis over welke materialen wel en niet gerecycled kunnen worden. Met die expertise gaan wij in gesprek met de vaste partners van Ahoy”, vertelt Serge Flantua, Directeur Sales van SUEZ. "Gelukkig zijn er steeds meer bedrijven die graag meegaan in de duurzame gedachte. Mensen beseffen dat afval waardevol is en dat we gezamenlijk een inspanning moeten leveren om resultaat te boeken.”

Zonnepanelen goed voor 25% CO2 reductie
Momenteel vinden voorbereidende werkzaamheden plaats aan het dak van Hal 1 en het kantorencomplex van Ahoy. Begin januari aanstaande wordt gestart met het plaatsen van 2562 zonnepanelen, welke goed zijn voor een CO2 reductie van 25%. Zodra de uitbreiding van Ahoy gereed is eind 2020, zal ook het dak hiervan worden bekleed met zonnepanelen, waarmee uiteindelijk het grootste zonnedak in Rotterdam gerealiseerd zal worden.

Eurovisie Songfestival 2020
Rotterdam Ahoy is de locatie voor de 65e editie van het Eurovisie Songfestival. De ambitie vanuit de stad Rotterdam op het gebied van duurzaamheid tijdens het festival ligt hoog. Ahoy is in gesprek met de gemeente, de omroepen in Hilversum en met haar partners om zoveel mogelijk bij te dragen aan een duurzame editie van dit geweldige spektakel.

Overige ontwikkelingen
Ahoy maakt binnen het Rotterdamse Hart van Zuid gebied onderdeel uit van het Smart City EU-programma RUGGEDISED; een samenwerkingsverband van zes Europese steden waarvan Rotterdam de coördinerende stad is. RUGGEDISED test en implementeert slimme oplossingen op het gebied van energie, transport en digitale technologie in grootschalige stedelijke proeftuinen om de weg te plaveien naar een slimmer en duurzamer Europa. Zo is er bijvoorbeeld onder en om Ahoy heen een thermisch grid (warmte/koude opslag) geplaatst. "Ahoy ligt middenin het 'Hart van Zuid’; een gebied waarin de afgelopen jaren veel is geïnvesteerd, met duurzaamheid als randvoorwaarde nummer één. "Gezien onze voorbeeldfunctie en naamsbekendheid vinden wij het belangrijk om onze verantwoordelijkheid te nemen”, geeft Dijkhuizen aan.

Naast afvalverwerking en zonnepanelen heeft Ahoy de afgelopen maanden o.a. stappen gezet op het gebied van:
1. Schoonmaak: Ahoy heeft een nieuwe op elektriciteit i.p.v. LPG aangestuurde schrob/zuigmachine aangeschaft die minder water verbruikt en nauwelijks chemische schoonmaakmiddelen nodig heeft;
2. Koeling: Koelapparatuur in de nieuwbouw Ahoy wordt aangesloten op een CO2-installatie i.p.v. koelmiddelen.

Alle overige duurzaamheidsinitiatieven en het duurzaamheidsdocument van Ahoy zijn terug te lezen op www.ahoy.nl/duurzaamheid.

Ander nieuws