Rotterdam Ahoy
English
Zoeken
Built for experiences

Privacystatement Recruitment

Deze privacy verklaring is bedoeld om sollicitanten te informeren over de wijze waarop Rotterdam Ahoy de gegevens van sollicitanten verzamelt en verwerkt en is van toepassing op alle werving- en selectieprocedures bij Rotterdam Ahoy*.

Rotterdam Ahoy volgt bij het verzamelen en verwerken van persoonsgegevens van sollicitanten de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

Deze privacyverklaring kan telkens worden aangepast aan recente ontwikkelingen. Kijk dus regelmatig op deze website om op de hoogte te blijven van eventuele aanpassingen.

 

De doeleinden van het verzamelen en verwerken

De gegevens en documenten die door de sollicitant worden verstrekt, bijvoorbeeld via de website, e-mail of digitaal platform, worden door Rotterdam Ahoy onder meer verwerkt om te bepalen of de sollicitant in aanmerking komt voor een positie binnen Rotterdam Ahoy. Teneinde een goede selectie te maken van sollicitanten op de juiste vacatures, kan het werving- en selectieproces bij Rotterdam Ahoy bestaan uit: het vergelijken van de gegevens van de sollicitant met de vacature(s) en de daarbij behorende kwalificaties, het eventueel contact opnemen met sollicitanten voor een nadere kennismaking, voor zover van toepassing, het contact opnemen met opgegeven referenten/opleidingsinstituten en het raadplegen van eventuele social media kanalen van de sollicitant.

Daarnaast kunnen de gegevens worden verwerkt voor het doorgeven van informatie aan de betreffende sollicitant over andere vacatures waarvoor de sollicitant in aanmerking zou kunnen komen. Ook kunnen de gegevens van de sollicitant binnen Rotterdam Ahoy worden doorgegeven om te bezien of een sollicitant eventueel in aanmerking komt voor een andere functie dan de functie waarvoor gesolliciteerd is. Verder kunnen de gegevens worden gebruikt om algemene informatie te versturen aan de sollicitant, bijvoorbeeld over de Rotterdam Ahoy-organisatie en de (werking van de) website.

Als een sollicitant wordt aangenomen, kunnen verkregen persoonsgegevens verder worden verwerkt voor de uitvoering van de arbeidsovereenkomst, waaronder het opstellen van de arbeidsovereenkomst, voor administratieve doeleinden en introductie van sollicitant binnen de Rotterdam Ahoy-organisatie.

 

Welke gegevens worden verwerkt?

Rotterdam Ahoy verwerkt persoonsgegevens die relevant zijn voor de werving- en selectieprocedure. Dit betreft in ieder geval de gegevens zoals die door de sollicitant zijn verstrekt, waaronder NAW-gegevens, contactgegevens, het geslacht, de geboortedatum  en een eventueel toegevoegde foto van de sollicitant. Verder kunnen relevant zijn de opleiding, gevolgde cursussen, stages en de arbeidsgeschiedenis van de sollicitant. Voor bepaalde functies kan een verklaring omtrent gedrag worden gevraagd.
Indien dit voor de functie nodig is, kunnen sollicitanten worden onderworpen aan een psychologische keuring, danwel aan een assessment. In dat geval worden aan de degene die met de uitvoering daarvan belast is die persoonsgegevens verstrekt die noodzakelijk zijn voor de keuring of het assessment.

 

Het bewaren van gegevens

Rotterdam Ahoy bewaart de gegevens van sollicitanten tijdens de werving- en selectieprocedure. Tijdens  deze procedure kan de sollicitant via e-mail gevraagd worden of Rotterdam Ahoy de sollicitant mag benaderen voor toekomstige vacatures.  Indien de sollicitant hiervoor toestemming geeft, worden de gegevens van de betreffende sollicitant gedurende één jaar bewaard. Indien de sollicitant hiervoor geen toestemming geeft, zullen de gegevens van de sollicitant uiterlijk vier weken na het afronden van de sollicitatieprocedure worden verwijderd. Een sollicitant kan gegeven toestemming op ieder moment intrekken. Hiervoor dient een bericht te worden gestuurd aan het hieronder genoemde e-mailadres.

 

Cookies

Rotterdam Ahoy en derden gebruiken cookies (en andere technieken) om de website te analyseren, deze gebruiksvriendelijker te maken, social media aan te kunnen bieden en u op en buiten de website relevante vacatures te tonen. Door gebruik te maken van de site, stemt u hiermee in. Voor een volledig overzicht van het privacy & cookie statement van Rotterdam Ahoy verwijzen wij naar  www.ahoy.nl/privacy-cookies

 

De rechten van de sollicitant

Een sollicitant heeft het recht op inzage in de verwerking van diens persoonsgegevens. Verzoeken op dit gebied dienen te worden gericht aan het hieronder genoemde e-mailadres. Naar aanleiding van een dergelijk verzoek, kan een sollicitant vragen om diens gegevens te verbeteren, aan te vullen, te verwijderen of te afschermen, in het geval de gegevens bijvoorbeeld feitelijk onjuist zijn.

 

Contact en vragen

Vragen en opmerkingen over deze privacyverklaring en de wijze waarop Rotterdam Ahoy omgaat met persoonsgegevens van sollicitanten dienen te worden gericht aan: AVG@ahoy.nl

Dit e-mailadres is enkel bestemd voor vragen over de privacyverklaring en het verzamelen en verwerken van gegevens door Rotterdam Ahoy in het kader van werving en selectie.

Vragen over het werving- en selectieproces nemen wij enkel in behandeling via www.ahoy.nl/over-ons/werken-bij-ahoy en de daarop aangegeven contactgegevens.

 

*Onder Rotterdam Ahoy wordt begrepen: Rotterdam Ahoy nv en alle aan haar gelieerde ondernemingen.

ONZE PARTNERS

  • IDEA
  • AEG Facilities
  • AIPC Member
  • European Arenas Associaton
  • CLC Vecta
  • ICCA Member
  • MPI Member
  • NBTC Marketing
  • Rotterdam Partners
  • UFI Member

Wij gebruiken cookies om de effectiviteit van onze website te meten en deze te optimaliseren. Klik hier voor meer informatie over ons cookiebeleid.

ACCEPTEER